jūros


jūros
jū́ros sf. pl.; 2120, N žr. jūrės: Galinga jūrų valstybė sp. Kaip aš tenai nulėksiu: jūros marios užtvino NS1282(Ppl). Penki nuskendę jūrose Pln. Po mano kojų bangavo melsvos jūrų bangos P.Cvir. Jūrų vingė[je] karčiamelė, ten gyveno šinkorkelė (d.) Varn.
◊ jū́rų mergà Ss jūrmergė, undinė.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • Juros — Los juros son la primera versión de la deuda pública en la Corona de Castilla. Conocidos desde el siglo XIII, su colocación a cambio de numerario no se inició hasta el XIV. Hay tres clases de juros: vitalicios, perpetuos y al quitar, estos dos… …   Wikipedia Español

  • jūros tarša — statusas Aprobuotas sritis aplinkos apsauga apibrėžtis Dėl žmogaus veiklos kylantis tiesioginis arba netiesioginis medžiagų ar energijos, taip pat žmogaus sukeliamo jūrų povandeninio triukšmo patekimas į jūros aplinką, kuris daro arba gali daryti …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • jūros aplinka — statusas Aprobuotas sritis jūros aplinka apibrėžtis Gyvosios ir negyvosios gamtos elementai, esantys jūroje, virš jūros ir žemės gelmėse po jūra (oras, vanduo, dugnas ir žemės gelmės po jūros dugnu, jų gamtos ištekliai). atitikmenys: angl. marine …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • jūros aplinkos būklė — statusas Aprobuotas sritis jūros aplinka apibrėžtis Jūros ekosistemų struktūra, funkcijos ir procesai, natūralios ir dėl žmogaus veiklos tam tikroje akvatorijoje ar už jos ribų susidarančios geomorfologinės, geografinės, biologinės, geologinės,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • jūros paveikslas — statusas Aprobuotas sritis Gynyba apibrėžtis Skaitmeninis jūros rajono ir Kuršių marių vaizdas, sudaromas iš jūros stebėjimo techninių priemonių teikiamų duomenų tiesiogiai. atitikmenys: angl. maritime picture šaltinis Lietuvos Respublikos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • jūros teršimo incidentas — statusas Aprobuotas sritis jūros aplinka apibrėžtis Įvykis arba įvykiai, dėl kurių išmesta arba gali būti išmesta naftos ar kitų teršiančių medžiagų ir kurie kelia arba gali kelti pavojų jūros aplinkai ar pakrantei arba kenkti kaimyninių… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • jūros įrenginys — statusas Aprobuotas sritis jūros aplinka apibrėžtis Jūros rajone esantis stacionarus ar plūdrus įrenginys, konstrukcija ar platforma, išskyrus laivą. šaltinis Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2010,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • jūros stebėsena — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Jūros aplinkos komponentų – vandens, oro, nuosėdų, floros ir faunos, taip pat jų veiklos padarinių, gamtinės ir antropogeninės taršos, kuri gali daryti poveikį jūros aplinkos kokybei,… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • jūros lygis — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Ramaus vandenyno arba jūros paviršiaus lygis, nuo kurio atskaitomas Žemės paviršiaus fizinių taškų aukštis arba jūros gylis. atitikmenys: angl. sea level vok. Meeresspegel, m rus.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • jūros pakrantė — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Prie pat jūros esanti siaura sausumo juosta, kurioje daugiausia dėl jūros bangų ir plūsmo srautų poveikio susidaro savitos reljefo formos – paplūdimys, kopagūbris (akumuliaciniame krante) arba …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas